آزمایشگاه آب و خاک رویانا

راههای ارتباطی آزمایشگاه آب و خاک رویانا ( شرکت ترنم سبززاینده رود )

03137501020

09130951619

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و کود رویانا مجهز به پيشرفته¬ترين تجهيزات آزمایشگاهی در زمينه آزمون شيميايي خاك، آب،‌ گياه و كود، دارای مجوز رسمی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، گواهینامه رسمی آنالیز انواع کودهای شیمیایی و آلی از موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و گواهينامه بين المللي سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025 از مركز ملي تأييد صلاحيت ايران و با بهره¬گيري از كادري مجرب و متخصص به عنوان آزمايشگاه پيشگام تخصصي كشاورزي در استان اصفهان فعاليت مي¬كند. اين آزمايشگاه در راستاي خدمت رساني به بخش كشاورزي جامعه در سال 1391 در قطب كشاورزي منطقه احداث گرديد و با ارائه خدمات مربوطه در اين بخش علاوه بر كمك به انجام كشاورزي علمي و اصولي، به فرهنگ¬سازي در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و خاك به منظور دستيابي به كشاورزي پايدار و حفظ اين منابع گران¬بها و تجديد ناپذير پرداخته است.
عمده تجهيزات اين مركز عبارتند از:
*دستگاه جذب اتميك مجهز به بخش فليم و كوره گرافيتي ( قرائت در حد ppm و (ppb.
*دستگاه فليم فتومتر.
*دستگاه اسپكتروفتومتر  uv / vis.
*دستگاه هضم و تقطير كجلدال.
* اولتراسانتريفيوژ، شيكر لوله آزمايش و ارلن-بالن، كوره و آون الكتريكي.
خدمات قابل ارائه:
*آناليز شيميايي آب، خاك، گياه و كود.
*  توصيه محصول مناسب و توصيه كودي بر اساس خصوصيات آب و خاك.
*ارائه مشاوره در زمينه كاشت محصولات مختلف.
*تعيين درصد عناصر غذايي موجود در كودهاي شيميايي و آلي.