معرفی تله ها

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود( توزیع کننده سموم بایر آلمان )

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

معرفی انواع تله ها

تله فرولایت

 

*جلب آفات پروانه ای
*جلب هر دو جنس نر و ماده
*برای شکار انبوه

تله دلتا به همراه فرمون

*شکار جنس نر آفات پروانه ای
*کاربرد آن به همراه فرمون جنسی
*برای ردیابی آفت 1-2 تله در هکتار
*برای شکار انبوه 10-15 تله در هکتار
(برای آفاتی که چندین بار جفت گیری می کنند چندان موثر نیست)

 

 

سرا تراپ

*شکار انواع مگس ها بخصوص مگس مدیترانه ای
*استفاده از مایع سرا تراپ (95% پروتئین هیدرولیزات)
- برای شکار انبوه 70-100 عدد تله در هکتار
- 200 سی سی مایع سرا تراپ در هر تله

تله سطلی(قیفی)

*کاربرد آن به همراه فرمون جنسی
*برای شکار انبوه انواع آفات
*در مناطقی که گرد و غبار زیاد است

 

تله مکفیل

*جلب فرمونی و پروتیین هیدرولیزات(کاربرد متیل اوژنول + مالاتیون: مگس نر انبه)
*برای شکار انبوه مگس های آفت
- در حالت طغیانی آفت: 80 تله در هكتار
- درآلودگی متوسط: 35 تله در هكتار- درآلودگی كم: 20 تله در هكتار