معرفی کارتها و رول های چسبنده

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود(  توزیع کننده سموم بایر آلمان  )

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

کارت های رنگی چسب دار
طیف بینایی حشرات: 300 تا 650 نانومتر
(رنگ زرد بیشترین جلب کنندگی)
کارت های زرد: سفیدبالک- مگس مینوز- شته بالدار- زنجرک- پسیل- پشه قارچ
کارت های آبی: تریپس
ردیابی آفات: یک عدد کارت در هر 200 متر مربع: به ازای هر جریب، 4 عدد در گوشه ها و یک عدد در مرکز زمین
شکار انبوه: یک عدد در هر 10 متر مربع

نوار های رنگی چسب دار
بین ردیف های کشت در گلخانه ها و باغات
برای شکار انبوه آفات، نسبت به کارت های رنگی مقرون به صرفه تر است.