محصولات/سم/سموم ساعی گل

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 

شرکت ساعی گل تهران با بیش از 17 سال سابقه فعالیت در زمینه واردات پیاز و قلمه گل، کود، سم و بذر و دیگر محصولات کشاورزی و همچنین غذای حیوانات با ارائه بهترین محصولات از برندهای معتبر جهانی خدمات رسانی مینماید.

پریمیکارب

کاربندازیم

متری بوزین

ایپرودیون+کاربندازیم

مانکوزب

 

تیوفانات متیل

 

استامی پراید

 

کلرپیریفوس

 

دیمتوات

 

دلتا مترین

 

آبامکتین

 

پروپارژیت

 

تری فلورالین

 

ایندوکساکارب

 

ایمیداکلوپراید