فروشگاه رویان

راههای ارتباطی فروشگاه کود، سم، بذر، ادوات( شرکت ترنم سبززاینده رود )
03137501020
 قهدریجان، خیابان امام خمینی، جنب بانک ملی، شرکت ترنم سبز زاینده رود
 
 
  نام و نام خانوادگی   سمت  تخصص
مجتبی سلامی مسئول فروشگاه رویانا کارشناسی کشاورزی(خاکشناسی)
محمد ریحانی    کارشناس ارشد فروشگاه        کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی    
حسام خوشبین کمک فروش -
حسین خوشبین کمک فروش -