سبد سموم

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیل بر روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

 

 سموم بایر آلمان

 

سموم BASF 

 

بازارگان کالا

 

 

کیمیا کاوش کرمان

 

هامون بذر زرین

 

خزر سم کود

 

اکسین شیمی

 

ساعی گل

 

جهت